Vad är läkarleasing och hur fungerar det?

Vad är läkarleasing och hur fungerar det?

Läkarleasing är idag ett relativt välkänt begrepp bland både vårdinrättningar och läkare. I praktiken innebär det, för vårdinrättningarnas del, att det finns möjlighet att hyra en läkare i stället för att anställa en – till exempel för att minska vårdköerna eller för att fylla en för tillfället tom plats. För en läkares del innebär det alltså att bli uthyrd, vanligen via ett bemanningsföretag, i stället för att ha en anställning.

Om läkarleasing

Läkarleasing kallas det när en läkare arbetar på uppdrag via ett bemanningsföretag. Det är en lösning som kan gynna både vårdinrättningar och dom läkare som väljer att arbeta på det här sättet, till exempel eftersom det går att hyra en in läkare enbart när det finns ett specifikt behov.

För vårdinrättningar

Bristen på läkare gör det svårt för vårdcentraler, sjukhus och andra typer av vårdinrättningar att anställa personal – något som i sin tur kan skapa långa vårdköer och bristfällig vård. Detta är framför allt vanligt förekommande utanför storstäderna men brist på olika kompetenser förekommer ibland även där.

För en vårdinrättning som saknar personal eller har behov av en särskild kompetens finns alternativet läkarleasing, vilket innebär att det går att hyra en läkare i stället för att anställa en.

Läkarleasing är dyrare än att ha någon anställd på en tjänst men å andra sidan kan det vara nödvändigt ibland – speciellt vid tillfällen då en läkare bara behövs under en kortare period där det skulle vara extra svårt att hitta någon att anställa.

För läkare

En läkare som arbetar inom läkarleasing behöver vara flexibel men i övrigt finns inga speciella krav – förutom en giltig läkarlegitimation. Fördelarna är många och några av dom mest framstående är att det ger:

  • Varierande arbetsmiljö – Eftersom uppdragen finns spridda runt om i hela landet och hos olika typer av vårdinrättningar erbjuds en läkare som arbetar på det här sättet en väldigt varierande arbetsmiljö. Det är socialt och bidrar inte helt sällan till nya och värdefulla erfarenheter.
  • Högre lönLäkare som arbetar inom läkarleasing tjänar mer – vissa har en lön på flera hundra tusen i månaden. Exakt lön kan förstås skilja sig men i dom flesta fall ger arbetssättet högre ersättning än vid en anställning.
  • Större möjlighet att påverka arbetssituationen – Jobba mycket eller lite? Bara på vissa orter eller vart som helst? Läkaren är fri att själv välja sina uppdrag.
Comments are closed.