Författare: Sivert Wikstrm

Vad är läkarleasing och hur fungerar det?

Vad är läkarleasing och hur fungerar det?

Läkarleasing är idag ett relativt välkänt begrepp bland både vårdinrättningar och läkare. I praktiken innebär det, för vårdinrättningarnas del, att det finns möjlighet att hyra en läkare i stället för att anställa en – till exempel för att minska vårdköerna eller för att fylla en för tillfället tom plats. För en läkares del innebär det alltså att bli uthyrd, vanligen via ett bemanningsföretag, i stället för att ha en anställning.

Om läkarleasing

Läkarleasing kallas det när en läkare arbetar på uppdrag via ett bemanningsföretag. Det är en lösning som kan gynna både vårdinrättningar och dom läkare som väljer att arbeta på det här sättet, till exempel eftersom det går att hyra en in läkare enbart när det finns ett specifikt behov.

För vårdinrättningar

Bristen på läkare gör det svårt för vårdcentraler, sjukhus och andra typer av vårdinrättningar att anställa personal – något som i sin tur kan skapa långa vårdköer och bristfällig vård. Detta är framför allt vanligt förekommande utanför storstäderna men brist på olika kompetenser förekommer ibland även där.

För en vårdinrättning som saknar personal eller har behov av en särskild kompetens finns alternativet läkarleasing, vilket innebär att det går att hyra en läkare i stället för att anställa en.

Läkarleasing är dyrare än att ha någon anställd på en tjänst men å andra sidan kan det vara nödvändigt ibland – speciellt vid tillfällen då en läkare bara behövs under en kortare period där det skulle vara extra svårt att hitta någon att anställa.

För läkare

En läkare som arbetar inom läkarleasing behöver vara flexibel men i övrigt finns inga speciella krav – förutom en giltig läkarlegitimation. Fördelarna är många och några av dom mest framstående är att det ger:

  • Varierande arbetsmiljö – Eftersom uppdragen finns spridda runt om i hela landet och hos olika typer av vårdinrättningar erbjuds en läkare som arbetar på det här sättet en väldigt varierande arbetsmiljö. Det är socialt och bidrar inte helt sällan till nya och värdefulla erfarenheter.
  • Högre lönLäkare som arbetar inom läkarleasing tjänar mer – vissa har en lön på flera hundra tusen i månaden. Exakt lön kan förstås skilja sig men i dom flesta fall ger arbetssättet högre ersättning än vid en anställning.
  • Större möjlighet att påverka arbetssituationen – Jobba mycket eller lite? Bara på vissa orter eller vart som helst? Läkaren är fri att själv välja sina uppdrag.
Därför Friskvård

Därför Friskvård

Friskvård är ett ord man ofta hör i jobb-branschen. Det är ett samlingsbegrepp för flera olika åtgärder som syftar på att förbättra en persons välmående. Det innefattar många olika saker, bland annat sunda levnadsvanor som fysisk aktivitet, bra kost och mindre stress. Många företag ger sin personal ett friskvårdsbidrag, pengar som personalen kan använda till exempelvis ett gymkort, till massage eller liknande. Trots att det är en kostnad för företag att betala friskvård åt sin personal är det oftast en smart investering. I och med att man hjälper personalen att få bra levnadsvanor, komma ner i varv och må bättre, kan de även prestera bättre på arbetsplatsen.

Friskvård på jobbet – olika alternativ

Det finns en hel del saker ett företag kan göra för att ge personalen bättre levnadsvanor. Förutom själva friskvårdsbidraget kan det även vara bra att investera i andra saker, bland annat en egen motionsanläggning. Det behöver naturligtvis inte innebära ett enormt gym, utan endast en mindre lokal med löpband, vikter och yogamattor. Det brukar även vara uppskattat att ta in en hälsocoach som föreläser om bra vanor, kost och motion. Friskvård kan även innebära att företag ser till att alltid erbjuda färsk frukt på jobbet, hålla i olika träningstävlingar som exempelvis en stegräknartävling. Detta brukar boosta intresset och skapar även en större gemenskap på jobbet.

Friskvård och personalhälsa

Det finns många saker att tänka på när man driver företag. Personalen måste kunna jobba i en lugn miljö och samtidigt ha de redskap de behöver för att kroppen inte ska ta stryk. I kontorslandskap är det till exempel viktigt att personalen har tillgång till höj- och sänkbara skrivbord och skrivbordsstolar. Det kan även vara bra att införa motion på arbetsplatsen, exempelvis fem minuters stretch eller liknande.   

Färre sjukskrivningar

Idag är det otroligt många människor som är sjukskrivna på grund av stress på arbetet. Som företag behöver man se till att sin personal mår bra. Genom friskvård kan man som chef och personalansvarig hjälpa personalen att stressa ner och må bra på jobbet. Trots att friskvård kostar pengar så är det en bra investering då det är dyrare att ha personalen sjukskriven.

Vad är akupunktur?

Vad är akupunktur?

Namnet akupunktur kommer från två latinska ord, acus (nål) och punctura (stick). Med dessa ledtrådar i sinnet är det lätt att förstå vad akupunktur handlar om. Det är en viktig del av den kinesiska traditionella medicinen. Det är dock viktigt att nämna att den räknas som en form av alternativ medicin och oftast motsäger vetenskapligt belagda teorier.

Varför utförs akupunktur?

Akupunktur är en av de allra äldsta behandlingarna inom den kinesiska traditionella medicinen. När nålarna sticks in i huden på speciella ställen kan smärta lindras. Än idag försöker västerländsk medicin förklara varför akupunktur upplevs på detta sätt. Det finns teorier om att nålsticken blockerar smärtimpulserna som skickas till hjärnan, att sticken ökar kroppens opioidproduktion eller att det är utsöndringen av adrenalin som är källan till smärtlindringen. Oavsett anledning har akupunktur använts i tusentals år. Behandlingen används idag för att minska smärta och illamående, speciellt när det är muskel- och ledrelaterat.

Olika filosofier

Akupunktur har förändrats och utvecklats genom tiderna, inte minst när behandlingsformen kom i kontakt med västerländsk medicin. Den kinesiska behandlingen användes för att bota sjukdomar av olika slag, inte bara för att lindra smärta. Den västerländska akupunkturen används i regel för att lindra smärta. Behandlingen har liknats vid att ta smärtstillande läkemedel, det vill säga att den hjälper patienten hantera smärtan utan att egentligen behandla källan till besvären.

Fungerar akupunktur?

Västerländsk akupunktur används idag i stora delar av världen, inklusive i Sverige. Akupunktur har visat sig ge viss effekt när det kommer till att lindra kramp, muskelsmärtor och andra liknande symptom. Den västerländska akupunkturen använder snarlika och i vissa fall identiska metoder som den kinesiska behandlingen, dock återfinns inga av de principer och underliggande filosofier som hittas hos den kinesiska akupunkturen.

Om du har ryggsmärtor, ledsmärtor eller någon annan typ av kroppslig smärta kan akupunktur vara ett sätt att lindra detta. Många uppskattar den oftast relativt korta men välbehövliga paus från smärtan som uppstår vid en akupunkturbehandling. Om du vill undvika smärtlindrande läkemedel kan du med fördel prova en akupunkturbehandling. Själva sticket kan kännas lite, speciellt i början, men det går snabbt över. Normalt används mellan fem till tolv nålar, placerade på olika ställen beroende på vart du har ont.