Vad är akupunktur?

Vad är akupunktur?

Namnet akupunktur kommer från två latinska ord, acus (nål) och punctura (stick). Med dessa ledtrådar i sinnet är det lätt att förstå vad akupunktur handlar om. Det är en viktig del av den kinesiska traditionella medicinen. Det är dock viktigt att nämna att den räknas som en form av alternativ medicin och oftast motsäger vetenskapligt belagda teorier.

Varför utförs akupunktur?

Akupunktur är en av de allra äldsta behandlingarna inom den kinesiska traditionella medicinen. När nålarna sticks in i huden på speciella ställen kan smärta lindras. Än idag försöker västerländsk medicin förklara varför akupunktur upplevs på detta sätt. Det finns teorier om att nålsticken blockerar smärtimpulserna som skickas till hjärnan, att sticken ökar kroppens opioidproduktion eller att det är utsöndringen av adrenalin som är källan till smärtlindringen. Oavsett anledning har akupunktur använts i tusentals år. Behandlingen används idag för att minska smärta och illamående, speciellt när det är muskel- och ledrelaterat.

Olika filosofier

Akupunktur har förändrats och utvecklats genom tiderna, inte minst när behandlingsformen kom i kontakt med västerländsk medicin. Den kinesiska behandlingen användes för att bota sjukdomar av olika slag, inte bara för att lindra smärta. Den västerländska akupunkturen används i regel för att lindra smärta. Behandlingen har liknats vid att ta smärtstillande läkemedel, det vill säga att den hjälper patienten hantera smärtan utan att egentligen behandla källan till besvären.

Fungerar akupunktur?

Västerländsk akupunktur används idag i stora delar av världen, inklusive i Sverige. Akupunktur har visat sig ge viss effekt när det kommer till att lindra kramp, muskelsmärtor och andra liknande symptom. Den västerländska akupunkturen använder snarlika och i vissa fall identiska metoder som den kinesiska behandlingen, dock återfinns inga av de principer och underliggande filosofier som hittas hos den kinesiska akupunkturen.

Om du har ryggsmärtor, ledsmärtor eller någon annan typ av kroppslig smärta kan akupunktur vara ett sätt att lindra detta. Många uppskattar den oftast relativt korta men välbehövliga paus från smärtan som uppstår vid en akupunkturbehandling. Om du vill undvika smärtlindrande läkemedel kan du med fördel prova en akupunkturbehandling. Själva sticket kan kännas lite, speciellt i början, men det går snabbt över. Normalt används mellan fem till tolv nålar, placerade på olika ställen beroende på vart du har ont.


Okategoriserade
Comments are closed.